Martin Zubko

BD Manager / Ekonomický diplomat

Pracuji s myšlenkami a vizemi s využitím znalostí ze tří disciplín (business development, marketing a brand management) s cílem zlepšit určité aspekty fungování firmy. Ovlivňuji lidí a prosazuji diplomatický manažment lídra. Je to velmi specifická manažerská role, jejímž cílem jsou dlouhodobé cíle.

Vytvářím řešení, navrhuji inovace a rozvíjím hodnoty firmy.

 

V čem spočívá práce BD Managera?

BD Manager využívá znalosti ze tří oblastí v jedné pozici.

BD Manager = Business Development + Marketing + Brand Management

business development – rozvoj a inovace podnikání, práce s klienty, vizemi a podnikatelskými cíli
marketing – určuje prezentaci produktů a služeb, cestu od konceptu po doručení klientovi, schopnost oslovit a zaujmout, ovlivnit chování lidí
brand management – stále větší důraz se klade na rozvoj značky, určení její pozice na trhu a povědomí zákazníků, řízení značky

Principy

 • loajálnost a důvěryhodnost
 • koncentrace na klienta a trh
 • dlouhodobě udržitelné vztahy
 • komparativní výhoda v každém projektu
 • manažment lídra podporován diplomacií
 • hodnota firemní kultury

Hodnoty

 • oddanost klientovi
 • ambice inovovat
 • optimismus v rozvoji podnikání
 • dosažení lepší kvality firemních příjmů
 • porozumění komplexní spokojenosti klienta
 • nezávislost

Komplexní projektové myšlení.

Business Development

Rozvíjí podnikatelské a manažerské myšlení s cílem úspěšně naplnit vize firmy. Ve volném překladu: rozvoj a inovace podnikání, práce s klienty, vizemi a podnikatelskými cíli.

 • nové trhy a segmenty růstu
 • trendy a inovace
 • potenciální klienti
 • produkty a služby
 • zvyšování hodnoty současných klientů a oslovování nových
 • analýza potřeb a chování zákazníků
 • identifikace nových potenciálních klientů
 • organizace a podpora hlavních firemních aktivit a iniciativ
 • cold calling – metoda oslovení zákazníků, kteří ještě nebyli kontaktováni prodejcem
 • společenský a podnikatelský networking
 • organizování primárních setkání s klienty
 • lobbing
 • vývoj a implementace komunikačního plánu
 • účast na konferencích a podnikatelských akcích
 • ekonomická diplomacie a zlepšování reputace firmy
 • příprava dokumentů o firmě a průzkumy pro různé organizace
 • vývoj a zpracování korektní cenové nabídky
 • uzavírání nových obchodů a koordinace požadavků obou stran
 • plánování a tvorba strategie cenové nabídky
 • sledování trhu s důrazem na objevení potenciálních obchodních příležitostí
 • manažment a kontrola cen a kontraktů
 • poskytování speciální podpory klienta
 • příprava tréninku zaměstnanců v oblasti rozvoje a inovací podnikání, personálního růstu, mentoring
 • řízení priorit firmy a regulace managementu času

Marketing

Určuje prezentaci produktů a služeb, cestu od konceptu po doručení klientovi, schopnost oslovit a zaujmout, ovlivnit chování lidí.

 • marketingový plán pro každý produkt a službu
 • zlepšení celkové marketingové strategie a managementu
 • sledování strategických změn na trhu, které ovlivňují chování spotřebitelů
 • analýza tvorby a změn poptávky na trhu
 • plánování, řízení a vyhodnocení marketingového úsilí
 • hledání slabých stránek marketingového mixu implementovaného firmou
 • tvorba digitálního obsahu a tradičního marketingu pro různé platformy
 • podpora prodeje a oslovení potenciálních zákazníků
 • hledání inovací pro marketingový mix a jeho implementaci
 • podpora změn vnímání marketingu a jeho nasměrování na kreativnější cestu
 • analýza konkurence a uplatňování marketingu – jak to dělají jiní
 • zlepšení současných marketingových metod a nástrojů s ohledem na nové trendy
 • určování marketingových principů
 • vytvoření a implementace jednotné korporátní identity
 • správa efektivního marketingového rozpočtu
 • zlepšení obsahu marketingu – vnímání ze strany klientů a trhu

Rozvoj institucí a podnikání.

Brand Management

Management značky – stále větší důraz se klade na rozvoj značky, určení její pozice na trhu a povědomí zákazníků, řízení značky.

 • analýza pozice značky
 • tvorba strategie rozvoje značky
 • pravidelný průzkum trhu s ohledem na vnímání značky a trendů na trhu
 • analýza marketingových aktivit a jejich vliv na vývoj pozice značky
 • implementovat správnou identitu značky (offline / online)
 • zlepšit grafické aspekty značky
 • vytvořit pútavé prezentace značky
 • přijít s lepším UX (uživatelská zkušenost na webu)
 • získávání dat o vnímání značek zákazníky
 • přehled o zkušenostech se značkou a očakávaním do budoucnosti z pohledu klientů
 • identifikace kreativních prvků značky použitelné pro následující kampaně
 • rozvážně uvážení o kulturních zvycích v jednotlivých zemích, kde je značka přítomná

Hospodářská diplomacie a zahraniční obchod.

Kde mohu pomoci?

Turismus

Je fascinující rozvíjet turistický průmysl země, regionu či města. Jsem zvyklý pracovat s různými turistickými organizacemi z celého světa, velvyslanci a reprezentanty států. Za hlavní cíl považuji udržitelný růst turismu i zvyšování jeho podílu na HDP (Hrubém domácím produktu).

Hotely, restaurace a hospody

Skvělé jídlo, výborná obsluha a nezaměnitelné komunikační schopnosti patří mezi základní atributy kvalitní pohostinnosti. Lidé touží po oddechu v pěkném hotelu, kulinářském zážitku a dobrém nápoji.

Právnické firmy

Právnický sektor přináší tvrdou konkurenci, jelikož povolání právníka vytváří společenské postavení. Existuje mnoho významných právnických firem doma i ve světě, ale na konci dne se vše odvíjí od rozhodnutí klienta – vybral jsem si Vás.

Realitní kanceláře

Nemovitosti představují životní a investiční rozhodnutí, v nichž klíčové úlohy hrají realitní agenti a kanceláře. Budování vztahů, profesionální prezentace, vyspělé technologie či implementování hodnotových řešení tvoří reálný úspěch.

Instituce

Za instituci můžeme považovat například univerzitu nebo lokálně vzdělávací centrum, které usilují o inovace a růst. Také v některých oblastech potřebují pomoci vylepšit určité elementy fungování. Ku příkladu, existují četné příležitosti v mezinárodní oblasti spolupráce z důvodu migrace studentů, kteří přicházejí právě tam, kde jim instituce nabídne motivační složky rozvoje kariéry.

Rodinné podniky

Rodinné podnikání je velmi specifické kvůli propojení na rodinu – něco osobního, rodinného a vzácného – budováno obvykle více generacemi. Hodnotu nemůžeme přehlédnout, avšak je důležité najít rovnováhu mezi rodinou a podnikáním.

Módní designéři a modelingové agentury

Módní průmysl je zajisté zajímavá oblast působení, protože společným jazykem je krása. Jelikož jde o vysoce dynamický sektor, nejednou chaos zastíní podnikatelské možnosti a manažerské výzvy.

BD Manager zlepšuje reputaci, firemní identitu a pozici v podnikatelském prostředí.

Jednotliví profesionálové

Lidé často potřebují někoho, kdo jim poradí, mohou si s ním promluvit a konzultoval osobnostní rozvoj. Můžete být fotografem, modelkou, top manažerem nebo instalatérem. Proč by nemohl mít instalatér pěknou prezentaci práce a podnikatelské cíle rozvoje? I modelka si může vytvořit profesionální identitu a sama ji spravovat. Nebo, top manažer může využít osobního poradce ke zlepšení pracovního výkonu a zvládnutí stresu.

Něco o mně

Jaký typ osobnosti jsem?
Jsem dobrý diplomat, který prosazuje vzájemné budování důvěry. Mám schopnost ovlivňovat lidi, chápu důležitost dosahování dlouhodobých cílů.
Žil jsem dlouhá léta v Londýně, také jsem strávil určité období v U.S.A., Praze a Moskvě. Uznávám způsob práce ve smyslu management lídra; diplomacii přikládám důležité místo. Vytvářím řešení, inovace a hodnoty.

Jak jsem formoval manažerské dovednosti a zkušenosti?
Bakalářské studium jsem absolvoval v oblasti bankovního managementu v Praze, magisterské v diplomacii a mezinárodním obchodu v Anglii. Byl jsem formován schopností chápat smysl práce a jít za hranice možností pro dosažení cíle. Ať už jsem pomáhal v rozvoji londýnské pobočky největší americké právnické firmy, implementoval inovativní řešení pro český turistický průmysl nebo konzultoval hodnotové managerské řešení – vždy jsem se zeptal jednoduchou otázkou – s čím byste potřebovali pomoci?

Mám více než 10 let zkušeností v oblasti.

Objevte prostor pro zlepšení.

*******

Přímý kontakt

Děkuji, že jste navštívili mou osobní prezentaci. Dole uvedený email čtu pravidelně, určitě Vám rád odepíši.

LONDÝN – BRATISLAVA – PRAHA – MOSKVA