Martin Zubko

BD Manager / Ekonomický diplomat

Pracujem s myšlienkami a víziami s využitím znalostí z troch disciplín (business development, marketing a brand management) s cieľom zlepšiť aspekty fungovania firmy. Ovplyvňujem ľudí a presadzujem diplomatický manažment lídra. Je to veľmi špecifická manažérska rola, ktorej cieľom sú dlhodobé ciele. 

Vytváram riešenia, navrhujem inovácie a rozvíjam hodnoty firmy.

 

V čom spočíva práca BD Managera?

BD Manager využíva znalosti z troch oblastí v jednej pozícii.

BD Manager = Business Development + Marketing + Brand Management

business development – rozvoj a inovácia podnikania, práca s klientmi, víziami a podnikateľskými cieľmi
marketing – určuje prezentáciu produktov a služieb, cestu od konceptu po doručenie klientovi, schopnosť osloviť a zaujať, ovplyvniť správanie ľudí
brand management – čoraz väčší dôraz sa kladie na rozvoj značky, určenia jej pozície na trhu a povedomia zákazníkov, riadenie značky

Princípy

 • lojálnosť a dôveryhodnosť
 • koncentrácia na klienta a trh
 • dlhodobo udržateľné vzťahy
 • komparatívna výhoda v každom projekte
 • manažment lídra podporovaný diplomaciou
 • hodnota firemnej kultúry

Hodnoty

 • oddanosť klientovi
 • ambícia inovovať
 • optimizmus v rozvoji podnikania
 • dosiahnutie lepšej kvality firemných príjmov
 • porozumenie komplexnej spokojnosti klienta
 • nezávislosť

Komplexné myslenie pre projekty.

Business Development

Rozvíja podnikateľské a manažérske myslenie s cieľom úspešne naplniť vízie firmy. Vo voľnom preklade: rozvoj a inovácia podnikania, práca s klientmi, víziami a podnikateľskými cieľmi.

 • nové trhy a segmenty rastu
 • trendy a inovácie
 • potenciálni klienti
 • produkty a služby
 • zvyšovanie hodnoty terajších klientov a oslovenie nových
 • analýza potrieb a správania zákazníkov
 • identifikácia nových potenciálnych klientov
 • organizácia a podpora hlavných firemných aktivít a iniciatív
 • cold calling – metóda oslovenia zákazníkov, ktorí ešte neboli kontaktovaní predajcom
 • spoločenský a podnikateľský networking
 • organizovanie primárnych stretnutí s klientmi
 • lobing
 • vývoj a implementácia komunikačného plánu
 • účasť na konferenciách a podnikateľských akciách
 • ekonomická diplomacia a zlepšovanie reputácie firmy
 • príprava dokumentov o firme a prieskumy pre rôzne organizácie
 • vývoj a spracovanie korektnej cenovej ponuky
 • uzatváranie nových obchodov a koordinácia požiadaviek oboch strán
 • plánovanie a tvorba stratégie cenovej ponuky
 • sledovanie trhu s dôrazom na objavenie potenciálnych obchodných príležitostí
 • manažment a kontrola cien a kontraktov
 • poskytovanie špeciálnej podpory klienta
 • príprava tréningu zamestnancov v oblasti rozvoja a inovácie podnikania, personálneho rastu, mentoring
 • riadenie priorít firmy a regulácia manažmentu času

Marketing

Určuje prezentáciu produktov a služieb, cestu od konceptu po doručenie klientovi, schopnosť osloviť a zaujať, ovplyvniť správanie ľudí.

 • marketingový plán pre každý produkt a službu
 • zlepšenie celkovej marketingovej stratégie a manažmentu
 • sledovanie strategických zmien na trhu, ktoré ovplyvňujú správanie spotrebiteľov
 • analýza tvorby a zmien dopytu na trhu
 • plánovanie, riadenie a vyhodnotenie marketingového úsilia
 • hľadanie slabých stránok marketingového mixu implementovaného firmou
 • tvorba digitálneho obsahu a tradičného marketingu pre rôzne platformy
 • podpora predaja a oslovenia potenciálnych zákazníkov
 • hľadanie inovácií pre marketingový mix a jeho implementáciu
 • podpora zmien vnímania marketingu a jeho nasmerovanie na kreatívnejšiu cestu
 • analýza konkurencie a uplatňovania marketingu – ako to robia iní
 • zlepšenie terajších marketingových metód a nástrojov vzhľadom na nové trendy
 • určovanie marketingových princípov
 • vytvorenie a implementácie jednotnej korporátnej identity
 • správa efektívneho marketingového rozpočtu
 • zlepšenie obsahu marketingu – vnímanie zo strany klientov a trhu

Zlepšujem fungovanie inštitúcií a podnikov.

Brand Management

Manažment značky – čoraz väčší dôraz sa kladie na rozvoj značky, určenia jej pozície na trhu a povedomia zákazníkov, riadenie značky.

 • analýza pozície značky
 • tvorba stratégie rozvoja značky
 • pravidelný prieskum trhu s ohľadom na vnímanie značky a trendov na trhu
 • analýza marketingových aktivít a ich vplyv na vývoj pozície značky
 • implementácia jednotnej korporátnej identity (offline / online) 
 • zdokonalenie grafiky značky
 • vytvorenie fascinujúcej prezentácie značky
 • zlepšenie užívateľského zážitku zákazníka na webe (UX webu)
 • získavanie dát o vnímaní značky zákazníkmi
 • prehľad o skúsenostiach so značkou a očakávaní do budúcnosti z pohľadu klientov
 • identifikácia kreatívnych elementov značky použiteľných pre nasledujúce kampane
 • rozvážne uvažovanie o kultúrnych zvyklostiach a zvykoch v jednotlivých krajinách kde je značka prítomná

Ekonomická diplomacia a zahraničný obchod.

Kde môžem pomôcť?

Turizmus

Je fascinujúce rozvíjať turistický priemysel krajiny, regiónu či mesta. Som zvyknutý pracovať s rôznymi turistickými organizáciami z celého sveta, veľvyslancami a reprezentantmi štátov. Za hlavný cieľ považujem udržateľný rast turizmu i zvyšovanie jeho podielu na HDP (Hrubom domácom produkte).

Hotely, reštaurácie a krčmy

Skvelé jedlo, výborná obsluha a nezameniteľné komunikačné schopnosti patria medzi základné atribúty kvalitnej pohostinnosti. Ľudia túžia po oddychu v peknom hoteli, kulinárskom zážitku a dobrom nápoji.

Právnické firmy

Právnický sektor prináša tvrdú konkurenciu keďže povolanie právnika vytvára spoločenské postavenie. Existuje veľa významných právnických firiem doma i vo svete, ale na konci dňa sa všetko odvíja od rozhodnutia klienta – vybral
som si Vás.

Realitné kancelárie

Nehnuteľnosti predstavujú životné a investičné rozhodnutia, v ktorých kľúčové úlohy zohrávajú realitní agenti a kancelárie. Budovanie vzťahov, profesionálna prezentácia, vyspelé technológie či implementovanie hodnotových riešení tvoria reálny úspech.

Inštitúcie

Za inštitúciu môžeme považovať napríklad univerzitu alebo lokálne vzdelávacie centrum, ktoré sa usilujú o inovácie a rast. Taktiež, v niektorých oblastiach potrebujú pomôcť vylepšiť určité elementy fungovania. K príkladu, jestvujú početné príležitosti v medzinárodnej oblasti spolupráce z dôvodu migrácie študentov, ktorí prichádzajú práve tam, kde im inštitúcia ponúkne motivačné zložky rozvoja kariéry.

Rodinné podniky

Rodinné podnikanie je veľmi špecifické kvôli prepojeniu na rodinu – niečo osobné, rodinné a vzácne – budované zvyčajne viacerými generáciami. Hodnotu nemôžeme prehliadnuť, avšak je dôležité nájsť rovnováhu medzi rodinou a podnikaním.

Módni dizajnéri a modelingové agentúry

Módny priemysel je zaiste zaujímavá oblasť pôsobenia pretože spoločným jazykom je krása. Keďže ide o vysoko dynamický sektor, neraz chaos zatieni podnikateľské možnosti a manažérske výzvy.

BD Manager zlepšuje reputáciu, firemnú identitu a pozíciu v podnikateľskom prostredí.

Individuálni profesionáli

Ľudia často potrebujú niekoho kto im poradí, môžu sa s ním porozprávať a konzultoval osobnostný rozvoj. Môžete byť fotografom, modelkou, top manažérom alebo inštalatérom. Prečo by nemohol mať inštalatér peknú prezentáciu práce a podnikateľské ciele rozvoja? Aj modelka si môže vytvoriť profesionálnu identitu a sama ju spravovať. Alebo, top manažér môže využiť osobného poradcu k zlepšeniu pracovného výkonu a zvládnutiu stresu.

Pár slov o mne

Aký typ osobnosti som?
Som dobrý diplomat, ktorý presadzuje vzájomné budovanie dôvery. Mám schopnosť ovplyvňovať ľudí, chápem dôležitosť dosahovania dlhodobých cieľov.
Žil som dlhé roky v Londýne, tiež som strávil určité obdobie v U.S.A., Prahe a Moskve. Uznávam spôsob práce v zmysle manažment lídra; diplomacii prikladám dôležité miesto. Vytváram riešenia, inovácie a hodnoty.

Ako som formoval manažérske zručnosti a skúsenosti?
Bakalárske štúdium som absolvoval v oblasti bankového manažmentu v Prahe, magisterské v diplomacii a medzinárodnom obchode v Anglicku. Formuje ma schopnosť chápať zmysel práce a ísť za hranice možnosti pre dosiahnutie cieľa. Či už som pomáhal v rozvoji londýnskej pobočky najväčšej americkej právnickej firmy, implementoval inovatívne riešenia pre český turistický priemysel alebo konzultoval hodnotové manažérske riešenia – vždy som sa opýtal jednoduchú otázku – s čím by ste potrebovali pomôcť?

Mám viac ako 10 rokov skúsenosti v oblasti.

Objavte priestor pre zlepšenie.

*******

Priamy kontakt

Ďakujem, že ste navštívili moju osobnú prezentáciu. Dole uvedený email čítam pravidelne, určite Vám rád odpíšem.  

LONDÝN – BRATISLAVA – PRAHA – MOSKVA